Final Fight 2 na SNES jest niewiele bardziej ostateczny niż oryginał

^