Hit Final Fantasy XVI z opóźnieniem w produkcji, więcej informacji wiosną 2022 r.

^