Grupa Embracer spodziewa się nabyć 35+ studiów w ciągu najbliższych 12 miesięcy

^