E3 09: Wywiad o wysokim napięciu, część pierwsza: Szlifierka

^