Praktyka DevOps oparta na manifeście Agile (część 2 - blok 1)

^