Proces wyszukiwania danych: modele, etapy procesu i związane z nim wyzwania

^