Rzutowanie typu C #: jawna i niejawna konwersja danych z przykładem

^