Aktualizacja F-Zero 99 – wer. Pełne informacje o łatce 1.0.2

^