Wybór kolorów Neo Geo Pocket Obj. 2 w pracach w SNK

^