Organizacja Women in Games ustanawia nowy rozdział w Azji

^