Oglądając Tenet w Playdate, Nolan i David Lynch byliby dumni

^