Thymesia pojawia się na PS5, PC i Xbox Series X w sierpniu

^