Ten mod Mass Effect 2 dodaje giełdę minerałów zamiast sondowania planet

^