Sol Cresta dołącza do napiętego lutowego harmonogramu wydań

^