>

Shantae and the Pirate’s Curse, aby zdobyć fizyczne kopie 3DS z ekskluzywną zawartością gry

^