>

Rampart na Famicom to dziwny zwrot w formule

^