Puzzle Quest 3 jest już dostępne na urządzeniach mobilnych i we wczesnym dostępie na PC

^