Klavier daje czadu w tym krótkim wideoklipie Apollo Justice

^