Java @override: przesłanianie metody i polimorfizm w czasie wykonywania

^