Instrukcja dotycząca instrukcji if w języku Java z przykładami

^