Pune, dyrektor ds. Wsparcia IT i rozwoju biznesowego, koordynator ds. Szkoleń

^