Jak utworzyć strukturę JSON za pomocą C # (tworzenie JSON, część 2)

^