Aplikacja Flask i układ projektu Flask z Blueprint i Bootstrap

^