Final Fantasy XIV tymczasowo wstrzymuje nową sprzedaż, aby pomóc w przeciążeniu serwerów

^