Dyrektor intensywności Dead Space Remake, wyjaśnił

^