Capcom ujawni informacje na temat „przyszłości Street Fightera” w 2022 r.

^