Capcom nadal błyszczy z ogromnym 35% wzrostem przychodów ze sprzedaży

^