>

Aktualizacja 3 do Battlefield 2042 wyjdzie 2 grudnia, a te zmiany w interfejsie zajdą daleko

^