Klon WB Smash Bros. jest prawdziwy i nazywa się MultiVersus

^