Street Fighter 6 może obsługiwać partycjonowane pobieranie dla różnych trybów

^