Phantasy Star Online 2: New Genesis właśnie podwoił limit poziomu

^