Zastanawiam się, jak ostateczny byłby port Cave Story Switch

^