Geoff Keighley dokucza The Game Awards, które są przygotowywane przez ponad dwa lata

^