Gracze Elden Ring pokonują Radahna, pozwalając mu się zanurzyć

^