Dragalia Lost ostatecznie wyłączy usługę 29 listopada

^