Proces selekcji defektów i sposoby radzenia sobie ze spotkaniem selekcyjnym defektów

^