Obecny dowolny % rekord prędkości w biegu Pokemon Brilliant Diamond/Shining Pearl wynosi nieco ponad 20 minut

^