Prace nad Bloodstained DLC wciąż trwają, studio zapewnia aktualizację

^