Dodatkowa grzywna w wysokości 10 milionów dolarów nałożona w procesie Team Xecuter vs. Nintendo

^